Hinnasto

Tästä linkistä suoraan ostoksille verkkokauppa 

Henkilökohtainen valmentaja, kuntosali, ryhmäliikunta | Jyväskylä ja Äänekoski

Tutustu MentalMove Finlandin hinnastoon, löydä lajisi monipuolisesta palvelutarjonnastamme.

Kertamaksu 10 € (osta verkkokaupassa)

(samalla maksulla voi käydä sekä kuntosalilla että ryhmäliikuntatunnilla)

Ryhmäliikunta ja kuntosali

10 kertaa tai 1 kk 75 € kk (alennusryhmät 65 €)

Kuntosali + Ryhmäliikunta 12 kk

maksu kerran kuukaudessa 29,90 €

+ toimistomaksu 15 € + kulkuavainmaksu 10 € (alussa)

• sisältää starttivalmennuksen ja perehdytyksen salin toimintatapoihin • vähintään 12 tuntia ryhmäliikuntaa ja kuntosalin rajaton käyttö
• määräaikainen 12 kk
• pitkissä sairastapauksissa ja muissa elämän yllätyksissä joustava tauotus (todistus osoitteeseen asiakaspalvelu@mentalmove.fi)

Henkilökohtaisen valmennuksen tarvekartoitus/testaus/fysioterapeutin arviointi

10 € 60 min (voi ostaa vain kerran) kuntosalilla

Kuntosaliohjelma 2 tai 3 jaettu 150 €

- kaksi valmennuskertaa ja kirjallinen ohjelma

MasterMove Painonhallinta 6 kk (Marjo Kuitunen) 380€

Tapaaminen 1) Alkuhaastattelu, inbodymittaus ja ensimmäiset ohjeet.

Tapaaminen 2) Ravinto-ohjelman valmennus, kirjalliset ohjeet.

Tapaaminen 3) Seurantakäynti 3 kk ravinto-ohjelman aloittamisesta, valmennus.

Tapaaminen 4) Seurantakäynti 6 kk ravinto-ohjelman aloittamisesta, valmennus.

Fysiikkavalmennus palveluaikoineen sisältäen mahdolliset kirjalliset materiaalit.

Verkkokaupassa osamaksumahdollisuus.

  • 5 kertaa 300 €
  • 10 kertaa 550 €
  • 20 kertaa 900 €

Osta valmennuspaketti verkkokaupastamme ja varaa ensimmäinen aikasi valmentajat@mentalmove.fi tai puh. 040-5628150.

Katso alkavat valmennukset tai kerää oma tiimi ja varaa paikkasi ostamalla palvelu.

Ota yhteyttä!

Rekisteriseloste verkkokaupasta ostettaessa, sekä asiakasrekisteriin kirjattaessa.

MentalMove Finland toiminimen asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

MentalMove Finland Tmi., Korvenpolku 4, 41160 Tikkakoski (1910847-6)

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖT

Marjo Kuitunen (toiminimen haltija)

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat käytettävissä mahdollisissa

yhteydenottotilanteissa. Asiakkaan mahdollinen kuvan tallentaminen järjestelmään sisältyy

normaalin käyttötarkoituksen piiriin, tällä pyritään välttämään asiakaskorttien väärinkäytöt.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa MentalMove Finland tmi:n (myöhemmin MentalMove Finland) kanssa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan nimi -, osoite- ja yhteystiedot. Laskutusasiakkaiden henkilö- tai y-tunnukset.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä,

yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa

rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, mikäli asioita joudutaan

saattamaan niiden käsiteltäviksi.

8. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään rekisteriin varauksen

tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja

säilytetään rekisterissä tarvittava, lain vaatima aika.

8a. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus

päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle käyttöoikeus myönnetty.

Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä järjestelmän pääkäyttäjän kanssa.

Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto. Käytöstä tallentuu

käyttäjätunnus, aikaleima. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta.

Tiedostoista otetut varmuuskopiot säilytetään paloturvallisessa tilassa. Järjestelmän sisäiset

tietoyhteydet on toteutettu suojatulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu salatulla

yhteydellä.

9. REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

10. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja

rekisteröidään ja ylläpidetään MentalMove Finalndin toimistossa ja asiakaspalvelussa. Rekisteriseloste

on nähtävissä MentalMove Finlandin:n toimipisteissä Kirrin Muuvissa sekä Kosken Muuvissa sekä

www - sivuilla osoitteessa www.mentalmove.fi.

11. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön missä tahansa MentalMove Finlandin

toimipisteessä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida

toteuttaa.

12. TIEDON KORJAAMINEN

Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä tai

kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt ja/tai

laskutusasioista vastaava henkilö.

13. KIELTO - OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa.

Kerro tavoitteesi

- me näytämme askeleesi kohti hyvinvointia!